Tvorba software na zakázku

Jsme schopni a ochotni vytvořit libovolný software dle přání zákazníka, zejména pak z náledujících oblastí:

Software pro handheldy, PDA a mikropočítače

Zabýváme se tvorbou software pro počítače tříd handheld, PDA, SmartPhone a dalších příbuzných platforem. V této oblasti máme zkušenosti zejména s vývojem pro platformy, využívající operační systémy Windows CE, Windows Mobile, DOS, EPOC(32) a Linux.

Další oblastí naší činnosti jsou kompletní softwarová řešení pro mikrokontrolery rady Intel MCS-51 a jejich klony (Philips, Siemens, OKI, Dallas, Atmel, MHS...).

Aplikace pro čipové karty a související systémy

Náš tým má bohaté zkušenosti s tvorbou aplikací pro programovatelné čipové karty (technologie Java Card) a se systémy postavenými na bezkontaktních čipových kartách (Mifare DESFire, Mifare Classic). Karetní systémy nachází uplatnění v dopravě, u obchodních řetězců, v ubytovacích zařízeních, ve fitness centrech...

Workpad

Naším klíčovým produktem v oblasti PDA se v poslední době stala tvorba několika komponent pro projekt EU STREP project FP6-2005-IST-5-034749 – Workpad - systému pro operátory a záchranáře při nehodách, živelních katastrofách a podobných krizových situacích. Pro tento projekt jsme ve spolupráci s firmou SOFTWARE 602 vyvinuli komponenty Worklist handler (jádro celého systému) a Multimedia editor (pořizování a jednoduchá úprava multimediálních dat).

Internetové prezentace a aplikace; aplikace využívající výhod XML

Umíme vytvořit aplikace, pracující v prostředí počítačových či telefonních sítí; zejména pak aplikace internetové. K vývoji internetových aplikací využíváme moderních standardizovaných principů, jazyků a rozhraní, jako například XML, XHTML, XSLT, CSS či SOAP. Dále máme zkušenosti s decentralizovou správou pokladen, sběrem dat z terénu a podobně.

Utility, makra, skripty a filtry

Nabízíme vývoj speciálních jednoúčelových skriptů a aplikací pro zpracování textových a obecných (strukturovaných) dat nebo pro rozšíření možností existujících aplikací, zejména pak pod OS Linux a Windows.

Pod Microsoft Windows umíme vytvořit skripty například pro Visual Studio nebo pro programy z rodiny Microsoft Office a příbuzných (tedy Word, Excel, Outlook, Access, Visio, ...), ale i pro celou řadu dalších produktů.

Interně v naší společnosti používáme například v Microsoft Excelu jednoduchý elektronický cestovní výkaz, zjednodušené přehledy a sestavy pokladen, ... ; pro Visual Studio pak automatizovaný generátor popisů funkcí, kompatibilní se systémem DoxyGen. Rozsáhlejší perlovské skripty jsou součástí systému pro zpracování dat.

 
EU