GDPR (obecné nařízení) – uplatnění práv subjektem osobních údajů

Podrobnější informace k této oblasti naleznete na url:
http://www.privacy-regulation.eu/cs/,
https://www.uoou.cz/

Chcete-li uplatnit Vaše práva k osobním údajům, napište žádost, kde uvedete, jaké právo uplatňujete a vaše identifikační údaje: Jméno, Příjmení, Adresu, Obec, PSČ a datum narození. V žádosti nezapomeňte uvést Váš komunikační email adresu!

Aby bylo zajištěno, že Vaše práva nebudou zneužívána jinými osobami a jejich prostřednictvím nedošlo k úniku Vašich osobních údajů, jsme povinni u každé žádosti ověřit totožnost žadatele.

Z toho důvodu žádáme o doručení žádosti některým z následujících způsobů:

  • Vámi napsanou žádost vytiskněte a váš podpis na ní nechte ověřit na Czech Pointu, matrice nebo u notáře. Vytištěnou a ověřenou žádost s ověřeným podpisem zašlete na naši adresu naší Olomoucké pobočky (Krapkova 4, 779 00, Olomouc).
NEBO
  • Vámi napsanou žádost uložte ve formátu PDF a pošlete z vaší osobní datové schránky do schránky ODP s identifikátorem 3c9rn79.

O vyřizování vás budeme průběžně informovat na Vámi uvedený komunikační email.

 
EU